Freelancer
Fotografie, Video en content marketing
kom in contact met mij?

Portfolio


Battling Bikes

Battling Bikes een initiatief van de Fietsersbond Groningen om de problematiek rondom het hinderlijk parkeren van fietsen tegen te gaan. De winnaar Willem van Althuis legt in deze video zijn idee van de fietssticker uit.

Deze wedstrijd is georganiseerd door de Fietsersbond Groningen en SAC (Student Advies Commissie, Groningen)

In samenwerking met Rinke Schuttert is deze video tot stand gekomen.


Dijkverbeteringsproject in samenwerking met GMB en Van Oord

Tussen Hagestein en Opheusden is er gewerkt in combinatie GMB – Van Oord aan een dijkverbeteringsproject dat valt binnen het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier.

Het werk van combinatie Dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP) bestrijkt 45 kilometer dijk, waarvan we 30 kilometer echt verbeteren. Het project is onderverdeeld in tien deelprojecten, die we via het water bevoorraden. Zo voorkomen we overlast voor de omgeving. De grondstromen zijn onder andere afkomstig van andere Ruimte voor de Rivierprojecten.

De video is te zien op het youtube kanaal van GMB youtube GMB


Klassestudent

ROC Weekend college Amsterdam

Bekijk de website

Contact

Stuur mij een mail: vertel@jurrienperdok.nl of bel 0625313682